Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1

วันที่ 1 มิ.ย. 2561

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ให้ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง กิจกรรมอบรมให้ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และตัวแทนกรรมการหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ อาคารคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพรชัย สุขสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม สำหรับกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อให้กับประชาชนในชุมชน และหมู่บ้านต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook