Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร

วันที่ 6 มิ.ย. 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทำให้การดำเนินการเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook