Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
บรรยายให้ความรู้ “การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น”

วันที่ 17 ก.ย. 2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวอรพิน อาชีวะสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง  มอบหมาย นายสุวิชาญ  ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วย      หัวหน้างาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ "การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง     

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook