Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและความสำคัญของจริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

วันที่ 17 ก.ย. 2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวอรพิน อาชีวะสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง  มอบหมาย นายสุวิชาญ  ประชาชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หัวหน้างาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและความสำคัญของจริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง     

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook