Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
จัดฝึกอบรมวิทยากรอำเภอเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 1–2

วันที่ 10 พ.ย. 2564

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน  2564 นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง จัดฝึกอบรมวิทยากรอำเภอเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 1–2 ณ ห้องประชุม (ชั้น 1) อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง     

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook