Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

วันที่ 29 ม.ค. 2565

วันที่ 29 มกราคม  2565  นางสาวอรพิน  อาชีวะสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างฯ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง     

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook