Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
สังเกตการณ์การประชุมเลือกตัวแทนพรรคก้าวไกล

วันที่ 26 มิ.ย. 2565

วันที่ 26 มิถุนายน  2565  นางสาวอรพิน  อาชีวะสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มอบหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างฯ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ร่วมสังเกตการณ์การประชุมเลือกตัวแทนพรรคก้าวไกล ประจำจังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเกษตร อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง     

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook