Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 3 ส.ค. 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง รายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง ในการนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคราวต่อไป ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกช่องทางเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ แอปพลิเคชัน Smart Vote ทั้งนี้ นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง     

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook