Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแจ้งดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปกรณีครบอายุของสภา
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้างการเรียนรู้พลเมืองคุณภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลสภานักเรียนที่ชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ หัวข้อ “พลเมืองวิถีใหม่”
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 24 - 25 กันยายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมครูผู้สอน (Facilitator) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)
กกต. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการสายด่วน 1444 “ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนบุคคลสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 13 (พตส.13) ภายในวันที่ 5 ต.ค. 65
การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 18 กันยายน 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook