Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศสำนักทะเบียน เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 4 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 415 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 3 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 571 ครั้ง
ประกาศสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.เขต 3 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ประกาศสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.เขต 4 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ประกาศสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.เขต 1 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ประกาศสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.เขต 2 จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ประกาศ กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 - 4
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
การแจ้งดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
กำหนดวันและเวลาการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 366 ครั้ง
ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 816 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook