Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
23/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
23/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 2
23/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
23/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลลำภูรา
23/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95
22/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองปาง
20/03/2564
ประชุมซักซ้อมทบทวนความรู้ความเข้าใจในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
18/03/2564
ประชุมและอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลช่วยเหลือและสังเกตการณ์เลือกตั้งท้องถิ่น
16/03/2564
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนฯ ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง
15/03/2564
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนฯ ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
12/03/2564
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนฯ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
12/03/2564
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนฯ ณ โรงเรียนดรุโณทัย
10/03/2564
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนฯ ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
08/03/2564
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนฯ ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
08/03/2564
ทำอย่างไร? เมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
05/03/2564
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ที่
05/03/2564
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
สีของบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
05/03/2564
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนฯ ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก
25/02/2564
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนฯ ณ โรงเรียนพรศิริกุล
24/02/2564
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook