Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
12/11/2563
จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
11/11/2563
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23/10/2563
วีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
21/10/2563
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
21/10/2563
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
16/10/2563
บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาทหาร ในหัวข้อ “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย”
16/10/2563
ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
16/10/2563
จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
15/10/2563
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13/10/2563
เข้าพบและประสานความร่วมมือ พลตำรวจตรี สันทัด วินสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
08/10/2563
ตรวจเยี่ยมและจัดส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น แก่ ศส.ปชต. ทุกอำเภอของจังหวัดตรัง
05/10/2563
จัดกิจกรรมการอบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
29/09/2563
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
28/09/2563
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศส.ปชต. (ศส.ปชต.ต้นแบบ ) ณ ศส.ปชต. ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
27/09/2563
ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
25/09/2563
จัดประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
23/09/2563
ประชาสัมพันธ์ เครื่องลงคะแนนฯ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2563
02/09/2563
ประชาสัมพันธ์ เครื่องลงคะแนนฯ สำหรับการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
01/09/2563
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รุ่นที่ 2
26/08/2563
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook