Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รุ่นที่ 1
25/08/2563
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาคัดเลือก ศส.ปชต.ต้นแบบระดับจังหวัด
20/08/2563
ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563
20/08/2563
ร่วมการประชุมคัดเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563
14/08/2563
ประชาสัมพันธ์ เครื่องลงคะแนนฯ สำหรับการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดควนสีนวล
14/08/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2563 ณ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
14/08/2563
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
14/08/2563
การประชุมคัดเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนธานี
07/08/2563
ประชาสัมพันธ์ เครื่องลงคะแนนฯ สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)
07/08/2563
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
29/07/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯ สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ณ โรงเรียน กันตังพิทยากร
24/07/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯ สำหรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน
16/07/2563
ร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายน่ารู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
13/03/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
13/03/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2563
12/03/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ณ โรงเรียนสภาราชินี 2
27/02/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
26/02/2563
จัดนิทรรศการในกิจกรรมงานวิชาการ “สามัคคีปริทรรศน์”
26/02/2563
ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563
25/02/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง
24/02/2563
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook