Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
21/02/2563
ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563
19/02/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ณ โรงเรียนดรุโณทัย
18/02/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
14/02/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ณ โรงเรียนพรศิริกุล
13/02/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด
10/02/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง
09/02/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนปัญญาวิทย์
07/02/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง
03/02/2563
ร่วมประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 3/2563
23/01/2563
เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น" 3-7 ก.พ. 63 นี้
22/01/2563
จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22/01/2563
จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21/01/2563
ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17/01/2563
ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนา “การเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2563”
16/01/2563
ทำลายบัตรเลือกตั้ง
15/01/2563
บรรยายให้ความรู้การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯ
10/01/2563
บรรยายให้ความรู้การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯ
09/01/2563
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2563
23/12/2562
บรรยายให้ความรู้การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
12/12/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook