Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 438 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลใหม่
ดาวน์โหลด 293 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ทต.โคกหล่อ (ใหม่)
ดาวน์โหลด 605 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ทต.โคกหล่อ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ดาวน์โหลด 504 ครั้ง
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. (ส.ถ.4/4)
ดาวน์โหลด 2438 ครั้ง
ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดตรัง
ดาวน์โหลด 957 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ.ตรัง
ดาวน์โหลด 669 ครั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ตรัง
ดาวน์โหลด 1124 ครั้ง
ประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.
ดาวน์โหลด 358 ครั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ส.อบจ.ตรัง และนายก อบจ.ตรัง
ดาวน์โหลด 562 ครั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ส.ทน.ตรัง และนายก ทน.ตรัง
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ส.ทม.กันตัง และนายก ทม.กันตัง
ดาวน์โหลด 341 ครั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ ส.ทต. และนายก ทต.
ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลควรธานี
ดาวน์โหลด 380 ครั้ง
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเป้า
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ทต.ควนธานี
ดาวน์โหลด 548 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ทต.บางเป้า
ดาวน์โหลด 433 ครั้ง
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.ตรัง
ดาวน์โหลด 655 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง การแสดงตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สท.เมืองกันตัง
ดาวน์โหลด 682 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook