Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรังเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น
30/08/2562
จัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ ๒
29/08/2562
จัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ ๑
28/08/2562
ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
23/08/2562
ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
22/08/2562
ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
21/08/2562
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองวิถีประชาธิปไตย
02/08/2562
บรรยายให้ความรู้โครงการอบรมให้ความรู้เด็กไทยกับประชาธิปไตยใกล้ตัว
30/07/2562
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองวิถีประชาธิปไตย
30/07/2562
บรรยายให้ความรู้ในโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย
25/07/2562
จัดกิจกรรม สัมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง
23/07/2562
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองวิถีประชาธิปไตย
22/07/2562
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
18/07/2562
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12/07/2562
จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (กปน.หน่วยเลือกตั้งปกติ)
11/07/2562
จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (กปน.หน่วยเลือกตั้งปกติ)
10/07/2562
จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (กปน.หน่วยเลือกตั้งกลาง)
09/07/2562
เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของอำเภอนาโยง
08/07/2562
จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (เขตเลือกตั้งที่ 2)
08/07/2562
จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (เขตเลือกตั้งที่ 3)
05/07/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook