Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)
29/03/2562
บรรยากาศการปฏิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้งของลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนบ้านลิพัง
24/03/2562
ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. แจกแผ่นพับ แผ่นปลิวสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
22/03/2562
บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
21/03/2562
ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่วมเดินรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
20/03/2562
จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง
20/03/2562
บรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
19/03/2562
ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่วมเดินรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
18/03/2562
จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. โค้งสุดท้าย (Big Day)
16/03/2562
บรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายที่น่ารู้
14/03/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
14/03/2562
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯในการเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษาองค์การนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
13/03/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “การสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
13/03/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “การสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
12/03/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “การสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
12/03/2562
เข้าร่วมอบรมความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
11/03/2562
จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ รด.จิตอาสา
11/03/2562
ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่วมเดินรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
09/03/2562
บรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายที่น่ารู้
08/03/2562
บรรยายให้ความรู้ โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด แก่เด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
08/03/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook