Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
บรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายที่น่ารู้
07/03/2562
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
07/03/2562
บรรยายให้ความรู้ โครงการชุมชนอาสาพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
07/03/2562
บรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายที่น่ารู้
06/03/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
05/03/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
05/03/2562
ประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์ การเลือกตั้ง ส.ส.และให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
04/03/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
04/03/2562
จัดกิจกรรมการอบรมเครือข่ายให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
28/02/2562
ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่วมเดินรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
26/02/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
20/02/2562
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง
18/02/2562
ประกาศ เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
15/02/2562
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
15/02/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “เรื่องประชาธิปไตย”
14/02/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง”
13/02/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “เรื่องประชาธิปไตย”
13/02/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง”
12/02/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “เรื่องประชาธิปไตย”กับประชาชน
12/02/2562
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
12/02/2562
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook