Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “เรื่องสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
11/02/2562
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส.
11/02/2562
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต จังหวัดตรัง
09/02/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “เรื่องประชาธิปไตย”กับประชาชน
08/02/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “เรื่องประชาธิปไตย”กับประชาชน
07/02/2562
การรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
06/02/2562
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
05/02/2562
ให้ความรู้กิจกรรมอบรม “รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และความเป็นพลเมืองดี รู้กลไกการบริหารราชการ”
27/01/2562
ประกาศสถานที่เลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1-3
25/01/2562
ประกาศสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-3
25/01/2562
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
24/01/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “รัฐธรรมนูญ 2560กับการเลือกตั้ง”แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
24/01/2562
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒
23/01/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย”แก่ผู้ต้องขัง
22/01/2562
บรรยายให้ความรู้ในห้วข้อ “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย”แก่นักศึกษาวิชาทหาร
21/01/2562
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนฯในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบูรณะรำลึก
18/01/2562
เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17/01/2562
จัดนิทรรศการ เครื่องลงคะแนนฯในกิจกรรมวันเด็ก
12/01/2562
บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง ในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในครอบครัว
11/01/2562
จัดประชุมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างดีเจประชาธิปไตยชุมชน
20/12/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook