Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
เข้าพบ นางณิทฐา แสวงทอง และนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
11/10/2561
เข้าพบ นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรังและนายธนากร ชูจิตต์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)เมืองตรัง
10/10/2561
สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกวุฒิสภา ระดับจังหวัด
10/10/2561
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
10/10/2561
ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่อง การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง
05/10/2561
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดตรัง
03/10/2561
จัดฝึกอบรมทดแทนลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสภาราชินี 2
31/08/2561
บรรยายให้ความรู้ในโครงการชุมชนอาสาพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
30/08/2561
ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
29/08/2561
ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และหมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดตรัง
28/08/2561
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เด็กไทยกับประชาธิปไตยใกล้ตัว”
28/08/2561
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 8 /2561
23/08/2561
บรรยายให้ความรู้ในโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
21/08/2561
จัดฝึกอบรมทดแทนลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนตังคริสเตียนศึกษา
16/08/2561
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
16/08/2561
ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
15/08/2561
ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
12/08/2561
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
11/08/2561
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อองค์กรตามหลักวิถีประชาธิปไตย”
10/08/2561
จัดฝึกอบรมทดแทนลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
09/08/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook