Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
บรรยายให้ความรู้ เรื่องกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
06/03/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์มัสยิด หมู่ที่ 2 บ้านนาชุมเห็ด
05/03/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนรัษฎา
02/03/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์มัสยิด หมู่ที่ 4 บ้านนาเกาะสัก ตำบลบ้าหวี
28/02/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
28/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านไสบ่อ ตำบลนาวง
23/02/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ
23/02/2561
บรรยายให้ความรู้และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพรศิริกุล ณ โรงเรียนพรศิริกุล
22/02/2561
เข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
22/02/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
21/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไทร ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด
21/02/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง
20/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ
20/02/2561
จัดกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
19/02/2561
จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
16/02/2561
บรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
15/02/2561
จัดกิจกรรมอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ทดแทน / เพิ่มเติม รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
14/02/2561
จัดกิจกรรมอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ทดแทน /เพิ่มเติม รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
13/02/2561
จัดกิจกรรมอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ทดแทน/เพิ่มเติม รุ่นที่ ๑ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
13/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการเสนอและพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้าเตี้ย ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
12/02/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook