Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนดรุโณทัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
12/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการเสนอและพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
10/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการเสนอและพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหว้า ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
09/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการเสนอและพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านนาเมร่ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
09/02/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด
09/02/2561
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “กกต. กับการเลือกตั้งท้องถิ่น”
08/02/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
07/02/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
07/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังเจริญ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
07/02/2561
เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ มัสยิดบ้านสุไหงบาตู หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
07/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ หมู่ที่ 7 บ้านในควน ตำบลในควน และหมู่ที่ 3 บ้านใต้ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว
07/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งส้มป่อย ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
05/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์สี่แยกทุ่งไพร หมู่ที่ 5 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
05/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหวัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
05/02/2561
ขอเชิญศึกษาข้อกฎหมายและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
30/01/2561
ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
30/01/2561
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านคลองลำเลียง ตำบลโคกหล่อ
23/01/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม
23/01/2561
บรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
23/01/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก
23/01/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook