Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรม 5 ส “ BIG Cleaning Day”
23/01/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการออกเสียงประชามติร่างธรรมนูญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
23/01/2561
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
23/01/2561
ขอเชิญผู้สนใจที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอเมืองตรัง
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอกันตัง
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอรัษฎา
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอหาดสำราญ
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอปะเหลียน
22/01/2561
ร่วมอวยพรปีใหม่แก่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอนาโยง
22/01/2561
ให้การต้อนรับ นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง โดยได้หารือในการบูรณาการและแลกเปลี่ยนความร่วมมือการทำงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22/01/2561
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าแนะนำตัวและประสานขอความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2561 กับนายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะนายอำเภอวังวิเศษ
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอวังวิเศษ
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอย่านตาขาว
17/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอสิเกา
17/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอห้วยยอด
17/01/2561
บรรยายให้ความรู้ในโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
17/01/2561
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
17/01/2561
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้ออกร้านจัดนิทรรศการในงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๐
03/01/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook