Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ มัสยิดบ้านสุไหงบาตู หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
07/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ หมู่ที่ 7 บ้านในควน ตำบลในควน และหมู่ที่ 3 บ้านใต้ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว
07/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งส้มป่อย ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
05/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์สี่แยกทุ่งไพร หมู่ที่ 5 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
05/02/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหวัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
05/02/2561
ขอเชิญศึกษาข้อกฎหมายและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
30/01/2561
ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
30/01/2561
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านคลองลำเลียง ตำบลโคกหล่อ
23/01/2561
จัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม
23/01/2561
บรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
23/01/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก
23/01/2561
กิจกรรม 5 ส “ BIG Cleaning Day”
23/01/2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการออกเสียงประชามติร่างธรรมนูญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
23/01/2561
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
23/01/2561
ขอเชิญผู้สนใจที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอเมืองตรัง
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอกันตัง
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอรัษฎา
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอหาดสำราญ
22/01/2561
ประชุมวางแผนการประสานการขับเคลื่อน ศส.ปชต. และหมู่บ้านไม่ขายเสียง อำเภอปะเหลียน
22/01/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook