Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงบ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
07/08/2560
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายข่าว” ในการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนระดับกลาง รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
04/08/2560
สนง.กกต.จว. ตรัง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
04/08/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง”
04/08/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง”
04/08/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ “กระบวนการจัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
04/08/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ร่วมถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
04/08/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัมนาประชาะธิปไตยจังหวัดตรัง (ศส.ปชต.จังหวัด)
12/07/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ “หลักสูตรประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง” ให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล นักศึกษา กศน. และแกนนำท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง
05/07/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
05/07/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ “หลักสูตรประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง” ให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล นักศึกษา กศน. และแกนนำท้องถิ่นในตำบลทับเที่ยง
30/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังความรู้ในหัวข้อ “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ” ให้แก่ประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยในหมู่บ้าน
26/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ “หลักสูตรประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง” ให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล นักศึกษา กศน. และแกนนำท้องถิ่นในตำบล
26/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7 /2560
26/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการการเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (ตันตยาภิรม)
16/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
14/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการการเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
14/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการการเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)
14/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการการเลือกตั้งสภานักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
14/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ประชาธิปไตย ในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2560
06/06/2560
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook