Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
07/02/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมบรรยายพิเศษแนะนำการเลือกตั้ง
04/02/2565
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
29/01/2565
จัดประชุมระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
27/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
20/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
17/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
13/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
13/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
12/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
12/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
11/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
11/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
06/01/2565
มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ ปี 2564 (ระดับอำเภอ)
06/01/2565
จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)
23/11/2564
จัดฝึกอบรมวิทยากรอำเภอเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 1–2
10/11/2564
จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
27/10/2564
ควบคุมการทำลายบัตรเลือกตั้ง
21/09/2564
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและความสำคัญของจริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
17/09/2564
บรรยายให้ความรู้ “การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น”
17/09/2564
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook