Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการการเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
06/06/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เพิ่มเติม/ทดแทน
31/05/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
31/05/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในโครงการเปิดบ้านวันวิชาการ ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
30/05/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
30/05/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ
04/05/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
04/05/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในโครงการเปิดบ้านวันวิชาการ ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
04/05/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง บรรยายให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
04/05/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยอำเภอ (ศส.ปชอ.)
04/05/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 4 / 2560
04/05/2560
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนและนิติกร
23/02/2560
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังมอบเกียรติบัติและรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งภาพถ่ายการปฏิบัติงานของเครือข่ายในกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติฯ ณ โรงเรียนหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
21/02/2560
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
10/02/2560
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังมอบเกียรติบัติและรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งภาพถ่ายการปฏิบัติงานของเครือข่ายในกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติฯ ณ โรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
07/02/2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 /2560
03/02/2560
สนง.กกต.จว.ตรัง ดำเนินการจัดหน่วยเลือกตั้งและอำนวยความสะดวกในการนับคะแนน ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออกมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
01/02/2560
การบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง
31/01/2560
ร่วมจัดนิทรรศการและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
15/12/2559
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
01/12/2559
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook