Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ร่วมสังเกตุการณ์การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาตาล่วงแทนตำแหน่งที่ว่าง
13/09/2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาตาล่วงแทนตำแหน่งที่ว่าง
09/09/2564
บรรยาย เรื่องประชาธิปไตยของประชาชน
14/08/2564
ประชุมระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
26/04/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลสิเกา
26/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลห้วยนาง
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลเมืองกันตัง
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบางเป้า
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลควนธานี
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลท่าพญา
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลนาตาล่วง
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ
25/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลห้วยยอด
24/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลคลองเต็ง
24/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลเมืองกันตัง
24/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลท่างิ้ว
24/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลทุ่งยาว
24/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบางเป้า
24/03/2564
ตรวจติดตามการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลนครตรัง ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95
24/03/2564
จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
23/03/2564
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook