Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดอุดรธานี ณ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอบ้านดุง อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 ก.พ. 2564

        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายกิตติคุณ  ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี  และนายสงกรานต์  ไชยพา รองผู้อำนวยการฯ นำพนักงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564   ณ   อำเภอกุมภวาปี  อำเภอโนนสะอาด  อำเภอบ้านดุง อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook