Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดอุดรธานี ณ อำเภอหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุดจับ อำเภอบ้านผือ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 ก.พ. 2564

             สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี และนายสงกรานต์ ไชยพา รองผู้อำนวยการฯ นำพนักงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดอุดรธานี  ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2564  ณ อำเภอหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุดจับ อำเภอบ้านผือ อำเภอวังสามหมอ และอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook