Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดอุดรธานี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ณ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 ก.พ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี และนายสงกรานต์ ไชยพา รองผู้อำนวยการฯ นำพนักงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดอุดรธานี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook