Logo
 
 
    1  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
29 ส.ค. 2560 เวลา 00:00 - 00:00 น.
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร
11 ส.ค. 2560 เวลา 00:00 - 00:00 น.
โครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
8 ส.ค. 2560 เวลา 00:00 - 00:00 น.
ตรวจเยี่ยม กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดอนกลอย
7 ส.ค. 2560 เวลา 00:00 - 00:00 น.
โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้นักศึกษาวิชาทหาร
31 พ.ค. 2560 เวลา ไม่ระบุเวลา
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบอำเภอน้ำโสม
30 พ.ค. 2560 เวลา 00:00 - 00:00 น.
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบอำเภอกุดจับ
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook