Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
22 พ.ค. นี้ กกต. เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอ “การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรม “Big Day” รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสริมสร้างความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมให้ความรู้วิทยากร ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 11 พ.ค. 2565
กกต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุด ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 2565 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ก. - ผู้ว่าฯ กทม.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขสร้างพลเมืองคุณภาพ
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook