Logo
 
 
    1     2     3     4  

หน้าหลัก >> ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   ข่าว/กิจกรรม
   ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   ประกาศผลการเลือกตั้ง
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศ
   ประกาศสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร และ ผลการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ออกตรวจติดตามการจัดประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดอุดรธานี
29/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
28/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
28/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
28/06/2565
ออกตรวจติดตามการจัดประชุมเลือกตัวแทนพรรคไทยสมาร์ท ประจำจังหวัดอุดรธานี
27/06/2565
พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
27/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
24/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
24/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
23/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
23/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
22/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
20/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
20/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
17/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
17/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
17/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
17/06/2565
ออกประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
16/06/2565
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
15/06/2565
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook