1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมให้ความรู้วิทยากร ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 พ.ค. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และ/หรือเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดให้มีการอบรมให้กับวิทยากรศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และเครือข่ายพันธมิตร จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 รวมจำนวน 507 คน ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในกระบวนการเลือกตั้ง และกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง เลือกตั้งอย่างไรให้ได้ผู้แทนที่ถูกใจ และกรุงเทพมหานครได้ประโยชน์สูงสุด โดย ผศ.ดร.อรุณ ไชยนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมทั้งการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ไม่เสียสิทธิ (ถูกจำกัดสิทธิ) ไม่เสียใจ ถ้าไปเลือกตั้ง, หลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือ และสังเกตการณ์การเลือกตั้ง, หลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินกิจกรรม “3 สัปดาห์ประชาธิปไตย” เทคนิคแนวทางการขยายผลให้เกิดความสำเร็จ, แนวทางการใช้เอกสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ใบงาน ช่องทางและกำหนดการนำส่งใบงาน

     ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร หรือบริการสายด่วน 1444

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook