Election Commission of Thailand

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

ศูนย์ราชการฯ (ฝั่งหมิ่น) 528 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์053 177362 - 4

โทรสาร053 177362 - 4 ต่อ 4

อีเมลchiangrai@ect.go.th

ติดตาม

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณาระบุข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *

ลากไฟล์และวางลงที่นี้

หรือ

เลือกไฟล์