1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ 6 มิ.ย. 2565
 

                   วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเลื่อนระดับเข้าสู่ตำแหน่ง “ระดับชำนาญการพิเศษ” (หัวหน้ากลุ่มงาน) จำนวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

                    ในการนี้ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตลอดทั้งการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน รวมระยะเวลา 19 วัน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง และ 2 รูปแบบ คือ การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 และการอบรมแบบ On - Site ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 20 มิถุนายน 2565  

                    สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะที่ถึงพร้อมในการเป็นหัวหน้ากลุ่มงานตลอดจนมีธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน และสนับสนุนให้การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook