แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 8 ม.ค. 62) 09 มกราคม 2562
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 26 ธ.ค. 61 ฉบับที่ 2) 27 ธันวาคม 2561
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 26 ธ.ค. 61) 27 ธันวาคม 2561
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 25 ธ.ค. 61) 25 ธันวาคม 2561
5 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61) 24 ธันวาคม 2561
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 21 ธ.ค. 61) 21 ธันวาคม 2561
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 20 ธ.ค. 61) 20 ธันวาคม 2561
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 19 ธ.ค. 61) 19 ธันวาคม 2561