แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 06 ธันวาคม 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือนพฤศจิกายน 2562 - กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 02 ธันวาคม 2562
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บริการทำความสะอาด สนง.กกต.) 29 พฤศจิกายน 2562
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บริการรักษาความปลอดภัย สนง.กกต.) 29 พฤศจิกายน 2562
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 พฤศจิกายน 2562
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2562 - กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 15 พฤศจิกายน 2562
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกันยายน 2562 - กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 15 พฤศจิกายน 2562
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (P62100111201) 31 ตุลาคม 2562