แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 11 มิ.ย.61) 12 มิถุนายน 2561
2 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง งบบริหาร 05 มิถุนายน 2561
3 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง งบพัฒนาพรรคการเมือง 05 มิถุนายน 2561
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) (ณ วันที่ 30 พ.ค. 61) 30 พฤษภาคม 2561
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 26 เม.ย.61) 10 พฤษภาคม 2561
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 21 มี.ค.61) 21 มีนาคม 2561
7 เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือก Smart Vote ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20 มีนาคม 2561
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 16 มี.ค. 61) 19 มีนาคม 2561