แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 9 พ.ย. 61) 09 พฤศจิกายน 2561
2 แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 09 พฤศจิกายน 2561
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 8 พ.ย. 61) 08 พฤศจิกายน 2561
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 2 พ.ย. 61) 05 พฤศจิกายน 2561
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 2 พ.ย. 61) 02 พฤศจิกายน 2561
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 พ.ย. 61) 01 พฤศจิกายน 2561
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ณ วันที่ 26 ต.ค. 61) 29 ตุลาคม 2561
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 18 ต.ค. 61) 19 ตุลาคม 2561