แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนธันวาคม 2561) 22 มีนาคม 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 มีนาคม 2562
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 4 มี.ค.62) 06 มีนาคม 2562
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 มี.ค.62) 04 มีนาคม 2562
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 มี.ค.62) 01 มีนาคม 2562
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 15 ก.พ. 62) 15 กุมภาพันธ์ 2562
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 11 ก.พ. 62) 13 กุมภาพันธ์ 2562
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 29 ม.ค. 62) 29 มกราคม 2562