แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 09 กรกฎาคม 2563
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 กรกฎาคม 2563
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 01 กรกฎาคม 2563
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01 กรกฎาคม 2563
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิถุนายน 2563
6 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิถุนายน 2563
7 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิถุนายน 2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563- กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง 15 มิถุนายน 2563