แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประจำเดือนมุิถุนายน 2562) 09 กรกฎาคม 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) 05 กรกฎาคม 2562
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 21 มิถุนายน 2562
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิถุนายน 2562
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 มิถุนายน 2562
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนเมษายน 2562) 23 พฤษภาคม 2562
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนมีนาคม 2562) 02 พฤษภาคม 2562
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562) 26 มีนาคม 2562