แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำคู่มือครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เมษายน 2564
2 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 มีนาคม 2564
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 16 มีนาคม 2564
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 09 มีนาคม 2564
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 01 มีนาคม 2564
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - เพิ่มเติม) 22 กุมภาพันธ์ 2564
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 05 กุมภาพันธ์ 2564