แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนมีนาคม 2562) 02 พฤษภาคม 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562) 26 มีนาคม 2562
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนมกราคม 2562) 26 มีนาคม 2562
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนธันวาคม 2561) 22 มีนาคม 2562
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 มีนาคม 2562
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 4 มี.ค.62) 06 มีนาคม 2562
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 มี.ค.62) 04 มีนาคม 2562
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 มี.ค.62) 01 มีนาคม 2562