Election Commission of Thailand
Hero
Hero

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

Icon
Icon
เรื่องเด่น กกต.
Icon
Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
Icon
Icon
ข่าวสนง. กกต.
Icon
Icon
ประกาศ สนง.กกต.
Icon
Icon
คลิปวิดีโอ
กรรมการการเลือกตั้ง พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14

นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14

Hero

คำวินิจฉัย กกต.

ควฉ. 252/2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา เขตเลือกตั้งที่ 2 (ม. 73 (1) พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2561)

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ม. 73 (1)

ควฉ. 248/2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ (ม. 62 และ ม. 63 พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม. 62 และ ม. 63

ควฉ. 265/2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ม. 73 (5) พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2561)

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎณ พ.ศ. 2561 ม. 73 (5)

ควฉ. 255/2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดหญ้า เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ม. 119 พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม. 119

ควฉ. 240/2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ(ม. 80 พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ 2561)

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ม. 80

สรุปข่าวประจำวัน ปี 2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ตอบข้อซักถามพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ.03.0004/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566)

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.669000185/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566)

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0663/2566 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2566)

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ. 03.0017/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนากล้า (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนากล้า ชพก 017/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ. 03.0009/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565)

ตอบข้อซักถามพรรคกล้า (ตามหนังสือพรรคกล้า ด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 มกราคม 2565)

กกต. พร้อมให้บริการข้อมูลการเลือกตั้ง
แก่ภาคประชาชนทุกภาคส่วน

ด้วยหลากหลายแอปพลิเคชัน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

Hero

ถามตอบปัญหากฎหมาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

ทุกความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญ

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน ที่นี่

cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient