Election Commission of Thailand

ระบบแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง

หากท่านพบปัญหาหรือพบเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง ท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ในหน้านี้ โดยข้อมูลต่างๆ ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับท่านสามารถแจ้งได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ฝ่ายปฏิบัติการข่าว

+66 0-2141-8888

สายด่วน กกต.

โทร. 1444

Message

ข้อตกลง

การแจ้งเหตุหรือเบาะแสผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง

กรุณาระบุข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *

ลากไฟล์และวางลงที่นี้

หรือ

เลือกไฟล์