ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์รับรองกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หมายเลขทะเบียน ฮร 8 กรุงเทพมหานคร
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างผลิตเครื่องหมายสื่อสัญลักษณ์ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
7 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จำนวน 2 รายการ
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)