แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (P62090056555) 27 กันยายน 2562
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562 - กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 27 กันยายน 2562
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562) 24 กันยายน 2562
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (P62090038610) 20 กันยายน 2562
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (P62090039416) 20 กันยายน 2562
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62090010239) 10 กันยายน 2562
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P620090003961) 04 กันยายน 2562
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080043456) 03 กันยายน 2562