แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62070027092) 30 กรกฎาคม 2562
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประจำเดือนมุิถุนายน 2562) 09 กรกฎาคม 2562
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) 05 กรกฎาคม 2562
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 21 มิถุนายน 2562
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิถุนายน 2562
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 มิถุนายน 2562
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนเมษายน 2562) 23 พฤษภาคม 2562
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนมีนาคม 2562) 02 พฤษภาคม 2562