แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080041051) 30 สิงหาคม 2562
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างผลิตหนังสือรวมกฎหมายฯ) 23 สิงหาคม 2562
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 - กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 21 สิงหาคม 2562
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080023100) 20 สิงหาคม 2562
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) 14 สิงหาคม 2562
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080010956) 14 สิงหาคม 2562
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62080010914) 14 สิงหาคม 2562
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (P62070027092) 30 กรกฎาคม 2562