แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562) 26 มีนาคม 2562
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนมกราคม 2562) 26 มีนาคม 2562
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนธันวาคม 2561) 22 มีนาคม 2562
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561) 20 มีนาคม 2562
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 4 มี.ค.62) 06 มีนาคม 2562
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 มี.ค.62) 04 มีนาคม 2562
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 มี.ค.62) 01 มีนาคม 2562
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 15 ก.พ. 62) 15 กุมภาพันธ์ 2562