บัตรประชาชนหมดอายุสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งได้ไหม

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

22/04/2565 13:22:34

บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุไม่สามารนำมาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งได้ และสามารถใช้ในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้

+