การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทางออนไลน์

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

22/04/2565 13:20:56

สามารถตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=963 ทั้งในระบบแอนดรอยน์ และ iOS

+