ตอบข้อซักถามพรรครวมพลังประชาชาติไทย (ตามหนังสือพรรครวมพลังประชาชาติไทย ด่วนมาก ที่ รปช. 2562/207 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรครวมพลังประชาชาติไทย (ตามหนังสือพรรครวมพลังประชาชาติไทย ด่วนมาก ที่ รปช. 2562/207 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562)

22/03/2562 20:27:27

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรครวมพลังประชาชาติไทยเกี่ยวกับการรูปแบบป้ายหาเสียงหาเสียง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+