ตอบข้อซักถามพรรคประชากรไทย (ตามหนังสือพรรคประชากรไทย ที่ ปชท 0101 /7360 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคประชากรไทย (ตามหนังสือพรรคประชากรไทย ที่ ปชท 0101 /7360 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

15/08/2562 12:20:40

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคประชากรไทยเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์และมูลนิธิของพรรคประชากรไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+