ตอบข้อซักถามพรรคพลังชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังชาติไทย ที่ พพชท. 280/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคพลังชาติไทย (ตามหนังสือพรรคพลังชาติไทย ที่ พพชท. 280/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562)

06/10/2562 11:09:22

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังชาติไทยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+