ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.0130/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.0130/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

16/12/2562 16:12:19

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคพลังประชาชาติไทยเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ ตลอดจนจัดกิจกรรมระดมทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+