ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำศูนย์ร้องเรียนขึ้นเพื่อมีไว้สำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการสอบถามปัญหาต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เสนอเรื่องหรือข้อร้องเรียน ให้ทางสำนักงานฯ รับทราบและนำไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งข้อร้องเรียนบางเรื่องอาจไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ ดังนั้น เพื่อให้เรื่องของท่านถึงผู้รับผิดชอบโดยตรงและรวดเร็ว ท่านควรตรวจสอบก่อน และร้องเรียนโดยตรงได้ที่

  1. ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านทาง E-mail มาที่ help@ect.go.th
  2. หรือสามารถแจ้งผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง(ควรเป็นเรื่องที่เปิดเผยต่อสาธารณชนได้)

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

แนบรูปภาพ (หากท่านมี) รูปภาพมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 500KB


+